DIỆU PHÁP

Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ.

Khám phá Hà Tiên

Advertisements

02/07/2009 Posted by | Không cụ thể | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ húy nhật thứ 25 của Cố HT Tịnh Sự – Lễ xuất gia Sa-di (Chùa Bửu Đức – Biên Hòa)

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2009 (nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Kỷ Sửu) tại chùa Bửu Đức (Biên Hòa – Đồng Nai) đã long trọng cử hành Lế Húy Nhật lần thứ 25 của cố Hòa thượng Tịnh Sự, cũng nhân dịp này, Ban Tổ Chức đã tổ chức lễ xuất gia Sa-di theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông.

Xin giới thiệu một vài hình ảnh trong buổi lễ xuất gia tại chùa Bửu Đức.

CHƯ PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT VÀ LỄ XUẤT GIA SA-DI

CHƯ PHẬT TỬ ĐẾN THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT VÀ LỄ XUẤT GIA SA-DI

QUÝ TU NỮ THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT VÀ LỄ XUẤT GIA SA-DI

QUÝ TU NỮ THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT VÀ LỄ XUẤT GIA SA-DI

CHƯ TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ XUẤT GIA

CHƯ TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ XUẤT GIA

3 CHÚ GIỞI TỬ TRONG TRANG PHỤC BẠCH Y CHUẨN BỊ XUẤT GIA SA-DI

3 CHÚ GIỞI TỬ TRONG TRANG PHỤC BẠCH Y CHUẨN BỊ XUẤT GIA SA-DI

3 CHÚ GIỞI TỬ TRONG TRANG PHỤC BẠCH Y CHUẨN BỊ XUẤT GIA SA-DI

3 CHÚ GIỞI TỬ TRONG TRANG PHỤC BẠCH Y CHUẨN BỊ XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ DÂNG MÂM LỄ CÚNG DƯỜNG THẦY TẾ ĐỘ

GIỚI TỬ DÂNG MÂM LỄ CÚNG DƯỜNG THẦY TẾ ĐỘ

GIỚI TỬ XIN THẦY TẾ ĐỘ CHO THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ XIN THẦY TẾ ĐỘ CHO THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ XIN THẦY TẾ ĐỘ CHO THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ XIN THẦY TẾ ĐỘ CHO THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ DÂNG Y ĐẾN THẦY TẾ ĐỘ ĐỂ XIN THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ DÂNG Y ĐẾN THẦY TẾ ĐỘ ĐỂ XIN THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ DÂNG Y ĐẾN THẦY TẾ ĐỘ ĐỂ XIN THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

GIỚI TỬ DÂNG Y ĐẾN THẦY TẾ ĐỘ ĐỂ XIN THỌ PHÉP XUẤT GIA SA-DI

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN DẠY VỀ THÂN THỂ TRƯỢC ĐẾN GIỚI TỬ

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

GIỚI TỬ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI Y PHỤC

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN PHẦN TAM QUY ĐẾN GIỚI TỬ

THẦY TẾ ĐỘ TRUYỀN PHẦN TAM QUY ĐẾN GIỚI TỬ

NGHI THỨC XUẤT GIA SA-DI ĐÃ THÀNH TỰU

NGHI THỨC XUẤT GIA SA-DI ĐÃ THÀNH TỰU

NGHI THỨC XUẤT GIA SA-DI ĐÃ THÀNH TỰU

NGHI THỨC XUẤT GIA SA-DI ĐÃ THÀNH TỰU

QUÝ TU NỮ - PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG ĐẾN 3 VỊ TÂN SA-DI

QUÝ TU NỮ - PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG ĐẾN 3 VỊ TÂN SA-DI

THƯỢNG TỌA GIÁC GIỚI THUYẾT PHÁP TRONG BUỔI LỄ

THƯỢNG TỌA GIÁC GIỚI THUYẾT PHÁP TRONG BUỔI LỄ

CHƯ TĂNG QUANG LÂM CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

CHƯ TĂNG QUANG LÂM CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

01/06/2009 Posted by | Không cụ thể | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ húy nhật lần thứ 25 của Cố Hòa Thượng Tịnh Sự (Chùa Siêu Lý – Phú Định)

Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2009 (nhằm ngày mùng 7 tháng 5 năm Kỷ Sủu), tại chùa Siêu Lý – Phú Định (Quận 6 – Tp.HCM) đã  long trọng cử hành lễ Húy nhật lần thứ 25 của Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự – Luận Sư A-tỳ-đàm.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn đầy phước báu với sự chứng minh của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng các chùa cùng với sự tham dự của quý Tu nữ và chư Phật tử gần xa.

Sau đây xin giới thiệu một vài hình ảnh trong buổi lễ Húy nhật tại chùa Siêu Lý – Vĩnh Long.

 

 

 

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 25 CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 25 CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

 

 

 

QUÝ TU NỮ - CHƯ PHẬT TỬ THAM DỰ BUỔI LỄ

QUÝ TU NỮ - CHƯ PHẬT TỬ THAM DỰ BUỔI LỄ

 

 

 

 

 

 

QUÝ TU NỮ - CHƯ PHẬT TỬ THAM DỰ BUỔI LỄ

QUÝ TU NỮ - CHƯ PHẬT TỬ THAM DỰ BUỔI LỄ

 

 

 

THƯỢNG TỌA GIÁC GIỚI THUYẾT PHÁP TRONG BUỔI LỄ

THƯỢNG TỌA GIÁC GIỚI THUYẾT PHÁP TRONG BUỔI LỄ

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐỨC PHÁP NHIÊN THAY MẶT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN LÊN HƯƠNG ĐĂNG CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

ĐẠI ĐỨC PHÁP NHIÊN THAY MẶT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN LÊN HƯƠNG ĐĂNG CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

 

 

 

ĐẠI ĐỨC PHÁP NHIÊN THAY MẶT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN LÊN HƯƠNG ĐĂNG CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

ĐẠI ĐỨC PHÁP NHIÊN THAY MẶT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN LÊN HƯƠNG ĐĂNG CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

 

 

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

 

 

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

 

 

 

 

 

CHƯ PHẬT TỬ NGỒI BÊN NGOÀI HÀNH LANG CHÁNH ĐIỆN

CHƯ PHẬT TỬ NGỒI BÊN NGOÀI HÀNH LANG CHÁNH ĐIỆN

 

 

 

CHƯ PHẬT TỬ NGỒI BÊN NGOÀI HÀNH LANG CHÁNH ĐIỆN

CHƯ PHẬT TỬ NGỒI BÊN NGOÀI HÀNH LANG CHÁNH ĐIỆN

 

 

 

 

 

THƯỢNG TỌA CHÁNH MINH TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG PHÁP THÍ NHÂN LỄ HÚY NHẬT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

THƯỢNG TỌA CHÁNH MINH TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG PHÁP THÍ NHÂN LỄ HÚY NHẬT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

 

 

 

 

 

THƯỢNG TỌA GIÁC TRÍ THAY MẶT CHƯ TĂNG TRÙNG TUYÊN TIỂU SỬ ĐỨC HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

THƯỢNG TỌA GIÁC TRÍ THAY MẶT CHƯ TĂNG TRÙNG TUYÊN TIỂU SỬ ĐỨC HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

 

 

 

NGHI THỨC DÂNG HUÊ TRAI TĂNG

NGHI THỨC DÂNG HUÊ TRAI TĂNG

 

 

 

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

 

 

 

 

 

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

 

 

 

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG Y CASA ĐẾN CHƯ TĂNG

 

01/06/2009 Posted by | Không cụ thể | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ húy nhật lần thứ 25 của Cố Hòa Thượng Tịnh Sự (Chùa Siêu Lý – Vĩnh Long)

Sáng nay, ngày 28 tháng 5 năm 2009 (nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Sủu), tại chùa Siêu Lý – Vĩnh Long long trọng cử hành lễ Húy nhật lần thứ 25 của Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự – Luận Sư A-tỳ-đàm, vị tổ khai sơn Chùa Siêu Lý – Vĩnh Long.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và tràn đầy phước báu với sự chứng minh của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng các chùa cùng với sự tham dự của quý Tu nữ và chư Phật tử gần xa.

Sau đây xin giới thiệu một vài hình ảnh trong buổi lễ Húy nhật tại chùa Siêu Lý – Vĩnh Long.

 

 

 

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 25 CỦA CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ 25 CỦA CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

 

 

 

QUANG CẢNH BÊN TRONG CHÙA

QUANG CẢNH BÊN TRONG CHÙA

 

 

 

CHÁNH ĐIỆN CHÙA SIÊU LÝ

CHÁNH ĐIỆN CHÙA SIÊU LÝ

 

 

 

 

 

CHÁNH DIỆN CHÙA SIÊU LÝ

CHÁNH DIỆN CHÙA SIÊU LÝ

 

 

 

DI ẢNH CỦA CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

DI ẢNH CỦA CỐ HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ

 

 

 

CHƯ HÒA THƯỢNG - THƯỢNG TỌA ĐẠI DIỆN CÁC CHÙA NAM TÔNG KHMER QUANG LÂM CHÙA SIÊU LÝ

CHƯ HÒA THƯỢNG - THƯỢNG TỌA ĐẠI DIỆN CÁC CHÙA NAM TÔNG KHMER QUANG LÂM CHÙA SIÊU LÝ

 

 

 

 

 

QUÝ TU NỮ - PHẬT TỬ THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT

QUÝ TU NỮ - PHẬT TỬ THAM DỰ LỄ HÚY NHẬT

 

 

 

 

 

THƯỢNG TỌA GIÁC CHÁNH THUYẾT PHÁP TRONG LỄ HÚY NHẬT

THƯỢNG TỌA GIÁC CHÁNH THUYẾT PHÁP TRONG LỄ HÚY NHẬT

 

 

 

 

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH DIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG QUANG LÂM CHÁNH DIỆN CHỨNG MINH LỄ HÚY NHẬT

 

 

 

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

 

 

 

 

 

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

 

 

 

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

CHƯ TĂNG QUANG LÂM NƠI CHÁNH ĐIỆN

 

 

 

 

 

THƯỢNG TỌA THIỆN PHÚC THAY MẶT CHƯ TĂNG TRÙNG TUYÊN TIỂU SỬ CỦA CỐ HÓA THƯỢNG TỊNH SỰ

THƯỢNG TỌA THIỆN PHÚC THAY MẶT CHƯ TĂNG TRÙNG TUYÊN TIỂU SỬ CỦA CỐ HÓA THƯỢNG TỊNH SỰ

 

 

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG TỤNG KINH

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG TỤNG KINH

 

 

 

 

 

TƯỢNG PHẬT BÊN TRONG TRAI ĐƯỜNG

TƯỢNG PHẬT BÊN TRONG TRAI ĐƯỜNG

 

 

 

TƯỢNG PHẬT BÊN TRONG TRAI ĐƯỜNG

TƯỢNG PHẬT BÊN TRONG TRAI ĐƯỜNG

 

 

 

CHƯ TU NỮ - PHẬT TỬ DÂNG CÚNG VẬT THỰC ĐẾN CHƯ TĂNG

CHƯ TU NỮ - PHẬT TỬ DÂNG CÚNG VẬT THỰC ĐẾN CHƯ TĂNG

 

 

 

 

 

CHƯ TĂNG ĐỘ NGỌ

CHƯ TĂNG ĐỘ NGỌ

 

 

 

01/06/2009 Posted by | Không cụ thể | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vesākhapūjā – Đại lễ Tam Hợp Vesak 2009 – 2553

Tối ngày 9/5/2009, nhằm ngày Rằm tháng tư Phật lịch 2553, tại Chùa Siêu Lý (162/8 Đường 14-9 Phường 5 – TP. Vĩnh Long – Tỉnh vĩnh Long) đã long trọng tổ chức Đại lễ Tam Hợp – Vesākhapūjā để kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật là Bồ tát đản sanh, Bồ tát thành đạo và Đức Phật nhập Níp-bàn.

Chương trình buổi lễ vào buổi sáng gồm có : Chư Tăng – Tu nữ và Phật tử nhiễu Phật, dâng hoa cúng dường Tam Bảo, chư Phật tử đặt bát cúng dường đến chư Tăng (30vị).

Chương trình buổi tối gồm có nhiều phần :

1. Lễ viếng 3 Phật cảnh Tam Hợp (Đản sanh – Thành đạo – Níp bàn)

Chư Tăng đến viếng bái và  tụng kinh tại Phật cảnh Bồ tát Đản sanh

Chư Tăng đến viếng bái và tụng kinh tại Phật cảnh Bồ tát Đản sanh

 

Chư Tăng viếng bái Phật cảnh

Chư Tăng viếng bái Phật cảnh

Bồ tát Thành đạo

Bồ tát Thành đạo

Chư Tăng viếng bái và tụng kinh tại Phật cảnh Bồ tát Thành đạo

 

 

Tu Nữ - Phật tử viếng bái Phật cảnh Bồ tát Thành đạo

Tu Nữ - Phật tử viếng bái Phật cảnh Bồ tát Thành đạo

Phật cảnh Bồ tát Thành đạo với đèn rực rỡ

Phật cảnh Bồ tát Thành đạo với đèn rực rỡ

Phật cảnh Bồ tát Đản sanh cũng rực rỡ không kém

Phật cảnh Bồ tát Đản sanh cũng rực rỡ không kém

Phật tử thiếu nhi làm hàng chào cung nghinh chư Tăng viếng bái Phật cảnh Đức Phật nhập Níp bàn

Phật tử thiếu nhi làm hàng chào cung nghinh chư Tăng viếng bái Phật cảnh Đức Phật nhập Níp bàn

Phật cảnh Đức Phật nhập Níp bàn

Phật cảnh Đức Phật nhập Níp bàn

Chư Tăng viếng bái và tụng kinh tại Phật cảnh Níp bàn

Chư Tăng viếng bái và tụng kinh tại Phật cảnh Níp bàn

Tôn tượng Đức Phật nhập Níp bàn

Tôn tượng Đức Phật nhập Níp bàn

2. Thiếu nhi Phật tử Sumana dâng hoa cúng dường Tam bào và xin Quy y Tam Bảo.

Các em thiếu nhi trong đội hình dâng hoa

Các em thiếu nhi trong đội hình dâng hoa

Các em thiếu nhi trong đội hình dâng hoa

Các em thiếu nhi trong đội hình dâng hoa

Các em thiếu nhi tiến vào bên trong Chánh điện

Các em thiếu nhi tiến vào bên trong Chánh điện

Các em dâng hoa cúng dường Tam Bảo

Các em dâng hoa cúng dường Tam Bảo

Các em thiếu nhi kệ dâng hoa cúng dường Tam Bảo

Các em thiếu nhi kệ dâng hoa cúng dường Tam Bảo

Các em thiếu nhi phát nguyện xin quy y Tam Bảo

Các em thiếu nhi phát nguyện xin quy y Tam Bảo

3. Chư Tăng tụng kệ kinh Tam Hợp.

Chư Tăng tụng kệ Tam Hợp

Chư Tăng tụng kệ Tam Hợp

Chư Tăng tụng kinh Tam Hợp

Chư Tăng tụng kinh Tam Hợp

Quý Tu nữ và chư Phật tử tụng kinh Tam Hợp

Quý Tu nữ và chư Phật tử tụng kinh Tam Hợp

Quý Tu nữ và chư Phật tử tụng kinh Tam Hợp

Quý Tu nữ và chư Phật tử tụng kinh Tam Hợp

Chư Tăng - Phật tử tụng kinh Tam Hợp

Chư Tăng - Phật tử tụng kinh Tam Hợp

4. Chư Tăng thay phiên nhau thuyết pháp đến Quý Tu Nữ – Phật tử.

Đề tài Bồ tát đản sanh do sư Định Phúc đảm nhiệm

Đề tài : Sự ra đời của một bậc vĩ nhân do sư Định Phúc đảm nhiệm.

Đề tài Ánh sáng chân lý xuất hiện do Đại Đức Minh Triết đảm nhiệm

Đề tài Ánh sáng chân lý xuất hiện do Đại Đức Minh Triết đảm nhiệm

Đề tài Những lời dạy sau cùng của Đức Phật do Đại Đức Phước hiền đảm nhiệm

Đề tài Những lời dạy sau cùng của Đức Phật do Đại Đức Phước hiền đảm nhiệm

5. Các bé Thiếu nhi Phật tử Sumana tham gia chương trình đố vui Phật Pháp.

Hành trình Phật sử tìm hiểu về những sự kiện trong lịch sử của Đức Phật

Hành trình Phật sử tìm hiểu về những sự kiện trong lịch sử của Đức Phật

Đội A

Đội A

Đội B

Đội B

Đội C

Đội C

6. Luận đạo – Giải đắp thắc mắc dành cho Phật tử.

Chư Tăng tham gia Luận đạo cùng chư Phật tử

Chư Tăng tham gia Luận đạo cùng chư Phật tử

14/05/2009 Posted by | Không cụ thể | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sinh nhật Phạm hạnh lần thứ 28

Sáng ngày 06/05/2009 (nhằm ngày 12/04/Đinh Sửu), tại Trường Phật Học Siêu Lý – Vĩnh Long đã tổ chức lễ sinh nhật Phạm hạnh lần thứ 28 của Thượng Tọa Giáo Thọ Sư (TT. Giác Giới).

Về tham dự cuộc lễ có Chư Tăng các nơi như ở Tp-HCM, Vũng Liêm, Tăng sinh các khóa học, quý Tu nữ và chư Phật tử.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về buổi lễ kỷ niệm 28 năm ngày sinh nhật Phạm hạnh của Thượng Tọa Giáo Thọ.

06/05/2009 Posted by | Không cụ thể | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?